Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich
OLH ruszamy 17 grudnia
Otwocka Liga Halowa. Ruszamy 17 grudnia!!! Stowarzyszenie Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich serdecznie zaprasza do udziału w V edycji Otwockiej Ligi Halowej (OLH) w sezonie 2017/2018, której rozpoczęcie jest przewidziane na 17 grudnia 2017 r. Według obecnych ustaleń mecze będą rozgrywane pod balonem na Ognisku Świder w niedziele przez 10 tygodni w godzinach: 9.00 - 18.00. Harmonogram rozgrywek jest zależny od ilości zgłoszonych drużyn i może ulec zmianie. Ilość miejsc ograniczona jest do maksymalnie 16 zespołów.   Na chwilę obecną zgłosiły się następujące drużyny:
TEAM SPIRYT
WALTON
MIYAGI TURBO
AVANTI
HOME-TEAM
WUWUZELE
JUST 6
NIE DO ZERA
WKS
ŚWIDERMAJER
BAJABONGO/LANDPARK
MEIWA
2KC
MICHOTNIA
TS BATORY
RESTAURACJA PRZY KOMINKU
    System rozgrywek: czas trwania meczów: 2 x 30 min ilość zawodników: 5+1(bramkarz) zapewniamy obsługę sędziowską GRUDZIEŃ 2017r. 17.12.2017, godz. 9.00 - 18.00 (9 godz.)   STYCZEŃ 2018r. 7.01.2018, godz. 9.00 - 18.00 (9 godz.) 14.01.2018, godz. 9.00 - 18.00 (9 godz.) 21.01.2018, godz. 9.00 - 18.00 (9 godz.) 28.01.2018, godz. 9.00 - 18.00 (9 godz.)   LUTY 2018r. 4.02.2018, godz. 9.00 - 18.00 (9 godz.) 11.02.2018, godz. 9.00 - 18.00 (9 godz.) 18.02.2018, godz. 9.00 - 18.00 (9 godz.) 25.02.2018, godz. 9.00 - 18.00 (9 godz.)   MARZEC 2018r. 4.03.2018, godz. 9.00 - 17.00 (9 godz.) Formularze zgłoszeniowe - takie same jak do rozgrywek OLSP. Jeśli zgłaszane drużyny grają również w OLSP i nie zmieniają składu nie będzie konieczne wypełnianie poniższych formularzy: Lista zgłoszeń zawodników – (wypełniana obowiązkowo przez kapitana drużyny) http://olsp.pl/assets/pdf/lista_zgloszen_zawodnikow.pdf Karta zgłoszeniowa zawodnika – pełnoletni – (wypełniana obowiązkowo przez każdego pełnoletniego zawodnika zgłaszanej drużyny) http://olsp.pl/assets/pdf/karta_zgloszeniowa_zawodnika_OLSP_pelnoletni.pdf Karta zgłoszeniowa zawodnika - niepełnoletni – (wypełniana obowiązkowo przez każdego niepełnoletniego zawodnika zgłaszanej drużyny) http://olsp.pl/assets/pdf/karta_zgloszeniowa_zawodnika_OLSP_niepelnoletni.pdf

Składka dla drużyn OLH na sezon 2017/2018 wynosi 1400 zł. Wpłaty powinien dokonać wybrany przez drużynę przedstawiciel na zasadach darowizny na rzecz Stowarzyszenia Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich. Wpłata na konto Stowarzyszenia jest zarazem potwierdzeniem uczestnictwa w rozgrywkach i należy jej dokonać najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r. Poniżej podajemy konto bankowe: Bank Millenium S.A. 89 1160 2202 0000 0002 4007 5948 Stowarzyszenie Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich w tytule przelewu: Darowizna na rzecz Stowarzyszenia OLSP – OLH – imię i nazwisko przedstawiciela drużyny, nazwa drużyny. Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 534 466 577. Przyszłym uczestnikom życzymy miłej zabawy.    
Czerwone kartki - 1 kolejka 2017/2018
Radek Białek - Deportivo La Koka (II liga) - pauzuje 2 mecze
Rozpoczęcie sezonu OLSP – 2017/2018
Rozpoczęcie sezonu OLSP – 2017/2018

Stowarzyszenie Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich serdecznie zaprasza do udziału w rozgrywkach w sezonie 2017/2018, których rozpoczęcie jest przewidziane na 3 września 2017 r.

Według obecnych ustaleń mecze będą rozgrywane na trzech boiskach w niedziele w godzinach:

Nukleonik – 8.45 – 16.10 – I Liga

Ognisko Świder – 9.00 – 21.55 – II, III liga

SP 5 – 8.45 – 13.45 – IV liga

Niemniej jednak, harmonogram rozgrywek jest zależny od ilości zgłoszonych drużyn i może ulec zmianie.

Zgłoszenia drużyny należy dokonać do dnia 25 sierpnia 2017 r. W tym celu zostały przygotowane formularze zgłoszeniowe:

Lista zgłoszeń zawodników – (wypełniana obowiązkowo przez kapitana drużyny) http://olsp.pl/assets/pdf/lista_zgloszen_zawodnikow.pdf

Karta zgłoszeniowa zawodnika – pełnoletni – (wypełniana obowiązkowo przez każdego pełnoletniego zawodnika zgłaszanej drużyny) http://olsp.pl/assets/pdf/karta_zgloszeniowa_zawodnika_OLSP_pelnoletni.pdf

Karta zgłoszeniowa zawodnika – niepełnoletni – (wypełniana obowiązkowo przez każdego niepełnoletniego zawodnika zgłaszanej drużyny) http://olsp.pl/…/karta_zgloszeniowa_zawodnika_OLSP_niepelno…

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia OLSP – (wypełniana przez wybranego przedstawiciela drużyny, najlepiej kapitana, który tym samym staje się członkiem stowarzyszenia – ewentualnie również przez innych zawodników, których również zachęcamy do członkostwa w Stowarzyszeniu) http://olsp.pl/assets/pdf/deklaracja_czlonkowska_OLSP.pdf

Wypełnione dokumenty (skan) należy przesłać na e-mail: kontakt@olsp.pl. Brak złożenia kompletu dokumentów będzie skutkował relegowaniem drużyny z rozgrywek. Wypełnienie kart zgłoszeniowych zawodnika obowiązuje tylko nowych zawodników dotychczas nie uczestniczących w rozgrywkach OLSP.

Składka dla wszystkich drużyn OLSP na sezon 2017/2018 wynosi 1500 zł. Wpłaty powinien dokonać wybrany przez drużynę przedstawiciel wymieniony w deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia OLSP na zasadach składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich. Wpłata na konto Stowarzyszenia jest zarazem potwierdzeniem uczestnictwa w rozgrywkach i należy jej dokonać najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017 r. Poniżej podajemy konto bankowe: Bank Millenium S.A.

89 1160 2202 0000 0002 4007 5948

Stowarzyszenie Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich

w tytule przelewu: Składka członkowska za rok 2017 – imię i nazwisko przedstawiciela drużyny, nazwa drużyny

  Pozostali zawodnicy, którzy zostaną przyjęci do grona członków Stowarzyszenia zostaną zwolnieni z opłaty składki członkowskiej.

Kontakt tel. 534 466 577 Piotr Bąk

Pytania i odpowiedzi:

1. Dlaczego składka będzie wynosić 1 500 zł?

Wysokość składki jest niezbędne do zapewnienia profesjonalnego prowadzenia ligi. Budżet został skonstruowany w ten sposób, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo w finansach ligi.
2. Dlaczego niezbędne jest wypełnianie tylu dokumentów zgłoszeniowych?

Są to dokumenty niezbędne do tego, aby liga mogła funkcjonować zgodnie z prawem. Zapewni to ciągłość rozgrywek. Ureguluje kwestie praw zawodników i dostarczy Stowarzyszeniu OLSP prawnych możliwości do dalszego rozwoju ligi. Wszelkie dane zawodników są zgłaszane jako baza danych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i trzymane w zamykanej kasecie w siedzibie Stowarzyszenia. Wgląd do danych posiadają wyłącznie członkowie Zarządu upoważnieni przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji , a także sami zainteresowani mogący weryfikować przechowywane o sobie indywidualne dane.
3. Dlaczego każdy zawodnik musi wypełniać swoją kartę zgłoszeniową?

Zależy nam na tym, aby liga działała w sposób profesjonalny. Wypełnienie kart pozwoli na rzetelne poinformowanie zawodników o zasadach panujących w lidze.
4. Dlaczego jest podział w zgłoszeniach pełnoletnich i niepełnoletnich zawodników?

Podział wprowadzono ze względów prawnych. Karta zgłoszeniowa zawodników nieletnich musi zostać podpisana również przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Dlaczego deklarację członkowską wypełnia kapitan?

Nie jest to obowiązkiem kapitana. Może to zrobić dowolny gracz drużyny. Istotne jest to, aby osoba dokonująca wpłaty na konto Stowarzyszenia w postaci składki członkowskiej posiadała wypełnioną deklarację.
6. Chcę należeć do Stowarzyszenia. Czy mogę wypełnić deklarację członkowską nie będąc kapitanem drużyny i nie płacąc składki członkowskiej?

Tak.
7. Dlaczego trzeba dokonywać wpłaty na konto?

Jest to niezbędne dla profesjonalnego i transparentnego prowadzenia ligi. Każda z wpłat zostanie odnotowana na wyciągu bankowym, co pozwoli na przejrzyste prowadzenie finansów Stowarzyszenia.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OLSP
W niedzielę 30 lipca o godz. 17.00 w Ognisku Świder (05-402 Otwock, Mickiewicza 43/47 – „Jamnik”) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich. W sytuacji braku kworum na godz. 18.00 planowane jest II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie będzie miało charakter wyborczy i zostaje zwołane na skutek Uchwały nr 2/2017 Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 10 lipca 2017 r., podczas którego z uwagi na brak kandydatów nie udało się wybrać nowych władz Stowarzyszenia. Ponadto na mocy Uchwał nr 4/2017 i 5/2017 Walnego Zebrania z dnia 10.07.2017 r. zawiadamia się, iż podczas Walnego Zebrania 30.07.2017 r. zostaną poddane głosowaniu 2 wnioski o zmianę w Statucie Stowarzyszenia.
  1. Wniosek nr 1/2017 o uwzględnienie w Statucie możliwości pobierania wynagrodzenia przez Zarząd Stowarzyszenia poprzez:
  • dodanie do §23 o treści „Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:” punktu 12 o treści:
„uchwalanie maksymalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia Zarządu”
  • zmianę treści §5 ust. 2 z obecnego: „Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników” na:
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Zarządu”
  1. Wniosek nr 2/2017 o zmianę Statutu Stowarzyszenia poprzez zmianę treści §25 ust. 1 z obecnego: „Zarząd  składa się z 4-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie, którym następnie Walne Zebranie powierza funkcje Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika” na:
Zarząd  składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie, którym następnie Walne Zebranie powierza funkcje Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i ewentualnie wiceprezesa.
Informacja z Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Członków Stowarzyszenia Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich
W dniu 10.07.2017 roku w Ognisku Świder (05-402 Otwock, Mickiewicza 43/47 – „Jamnik”)  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania stowarzyszenia za sezon 2016/2017 oraz w celu wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Na 87 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w Zebraniu uczestniczyło 10 osób. Ponieważ nie uzyskano w pierwszym terminie wymaganej do podejmowania uchwał obecności co najmniej połowy tj. co najmniej 44 członków, zgodnie z zawiadomieniem, zorganizowano drugi termin Walnego Zebrania. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe zostało przedstawione przez przewodniczącego zebrania Piotra Bąka oraz Skarbnik Stowarzyszenia Sylwię Konopacką – Bąk. O przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 8.07.2017 r. został poproszony Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Pac. Komisja Rewizyjna nie znalazła żadnych uchybień w działalności Zarządu Stowarzyszenia Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jednogłośnie podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania merytoryczno – finansowego. Z uwagi na brak kandydatów ani Zarząd, ani Komisja Rewizyjna nie zostały wybrane. W związku z zaistniałą sytuacją Walne Zebranie podjęło następujące uchwały:
  • zwołane zostanie kolejne wyborcze Walne Zebranie Członków w dniu 30 lipca 2017 r.
  • na kolejnym Walnym Zebraniu dnia 30 lipca 2017 r. zostanie poddane głosowaniu zwiększenie maksymalnej składki członkowskiej do 1500 zł rocznie. Decyzja o faktycznej wysokości składki będzie należała do nowego zarządu.
  • na kolejnym Walnym Zebraniu dnia 30 lipca 2017 r. zostanie poddane głosowaniu wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia, umożliwiające Zarządowi pobieranie wynagrodzenia za sprawowane funkcje i wypełniane obowiązki
 
  • na kolejnym Walnym Zebraniu dnia 30 lipca 2017 r. zostanie poddane głosowaniu wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia w celu zmniejszenia minimalnej liczby członków Zarządu do 3.
  Wszystkie zaproponowane powyżej działania mają na celu ułatwienie wyboru i działania nowych władz Stowarzyszenia w trosce o jego przyszłość i  z szacunku do blisko 30-letniej tradycji rozgrywek OLSP.
Zakończenie sezonu, baraże, rozdanie nagród
W dniu 9 lipca na boisku Nukleonik odbędą się baraże oraz mecz o Super Puchar OLSP zgodnie z poniższym harmonogramem:

BARAŻE
9:00 KAMBODŻA vs BŁĘKITNI POGORZEL
10:10 DEPORTIVO LA KOKA vs WALTON
11:20 SZEMRAJÓWKA vs HOME-TEAM
12:30 WUWUZELE vs ŁOSIE
13:40 AVANTI vs MIYAGI TURBO

SUPER PUCHAR OLSP
15:00 FBI vs WUWUZELE

ROZDANIE NAGRÓD
16:30 Rozdanie nagród: puchary, medale, indywidualne nagrody (bramkarz, najlepszy strzelec)
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia OLSP
W poniedziałek w dniu 10 lipca o godz. 19.00 w Ognisku Świder (05-402 Otwock, Mickiewicza 43/47 – „Jamnik”) odbędzie się I Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich. W sytuacji braku kworum na godz. 20.00 planowane jest II Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Zgodnie z paragrafem 20 punkt 2 Statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Członkowie Stowarzyszenia proszeni są przybycie – obecność obowiązkowa.
2017-04-29 (sobota) NUKLEONIK / Półfinał Pucharu OLSP
8.45 WUWUZELE vs AVANTI 10.00 MIYGI TURBO vs WYBRZEŻE KLATKI SCHODOWEJ
Kolejka z dnia 30.04 przeniesiona na 7.05
Uwaga!!! Ze względu na zbliżającą się majówkę kolejka z dnia 30.04 przeniesiona zostaje na 7.05. Planowany na 7.05 Finał Pucharu OLSP zostaje przeniesiony na dzień 14.05 jako jedna z atrakcji zbliżającego się turnieju charytatywnego BAD BOYS CUP.
2017-04-22 (sobota) NUKLEONIK / Ćwierćfinał Pucharu OLSP

2017-04-22 (sobota) NUKLEONIK / Ćwierćfinał Pucharu OLSP

8.45 WUWUZELE vs MICHOTNIA

10.00 AVANTI vs RESTAURACJA PRZY KOMINKU

11.15 MIYAGI vs EHA POL WJ

12.30 ALBATROSY vs WYBRZEŻE KLATKI SCHODOWEJ