Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich

Rozpoczęcie sezonu OLSP – 2019/2020Stowarzyszenie Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich serdecznie zaprasza do udziału w rozgrywkach w sezonie 2018/2019, których rozpoczęcie jest przewidziane na 1 września 2019 r.

Według obecnych ustaleń mecze będą rozgrywane na dwóch boiskach w niedziele w godzinach:

Nukleonik – 8.45 – 16.10 – I Liga

Ognisko Świder – 9.00 – 21.55 – II, III liga

Niemniej jednak, harmonogram rozgrywek jest zależny od ilości zgłoszonych drużyn i może ulec zmianie.

Potwierdzenie uczestnictwa drużyny należy dokonać do dnia 20 sierpnia 2019 r. poprzez e-mail kontakt@olsp.pl. W treści maila prosimy o podanie nazwy drużyny. Z powodu przepisów RODO następuje zmiana formy zgłoszenia zawodników do rozgrywek. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie KARTY ZAWODNIKA i dostarczenie jej bezpośrednio organizatorowi rozgrywek lub na własną odpowiedzialność (ze względu na RODO) do kapitana drużyny.

 

Karta zgłoszeniowa zawodnika – pełnoletni – (wypełniana obowiązkowo przez każdego pełnoletniego zawodnika zgłaszanej drużyny) http://olsp.pl/assets/pdf/2018_karta_zgloszeniowa_olsp_pelnolni.pdf

Karta zgłoszeniowa zawodnika – niepełnoletni – (wypełniana obowiązkowo przez każdego niepełnoletniego zawodnika zgłaszanej drużyny) 
http://olsp.pl/…/karta_zgloszeniowa_zawodnika_OLSP_niepelno…

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia OLSP – (wypełniana przez wybranego przedstawiciela drużyny, najlepiej kapitana, który tym samym staje się członkiem stowarzyszenia – ewentualnie również przez innych zawodników, których również zachęcamy do członkostwa w Stowarzyszeniu) 
http://olsp.pl/assets/pdf/2018_deklaracja_olsp.pdf
Składka dla wszystkich drużyn OLSP na sezon 2019/2020 wynosi 1500 zł. Wpłaty powinien dokonać wybrany przez drużynę przedstawiciel wymieniony w deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia OLSP na zasadach składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich. Wpłata na konto Stowarzyszenia jest zarazem potwierdzeniem uczestnictwa w rozgrywkach i należy jej dokonać najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2019 r. Poniżej podajemy konto bankowe: Bank Millenium S.A.

89 1160 2202 0000 0002 4007 5948

Stowarzyszenie Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich

w tytule przelewu: Składka członkowska za rok 2019 – imię i nazwisko przedstawiciela drużyny, nazwa drużyny

Pozostali zawodnicy, którzy zostaną przyjęci do grona członków Stowarzyszenia zostaną zwolnieni z opłaty składki członkowskiej.

Kontakt tel. 796 802 988 Sylwia Konopacka-Bąk

Pytania i odpowiedzi:

1. Dlaczego składka będzie wynosić 1 500 zł?
Wysokość składki jest niezbędne do zapewnienia profesjonalnego prowadzenia ligi. Budżet został skonstruowany w ten sposób, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo w finansach ligi.

2. Dlaczego niezbędne jest wypełnianie tylu dokumentów zgłoszeniowych?
Są to dokumenty niezbędne do tego, aby liga mogła funkcjonować zgodnie z prawem. Zapewni to ciągłość rozgrywek. Ureguluje kwestie praw zawodników i dostarczy Stowarzyszeniu OLSP prawnych możliwości do dalszego rozwoju ligi. Wgląd do danych posiadają wyłącznie upoważnieni członkowie Zarządu , a także sami zainteresowani mogący weryfikować przechowywane o sobie indywidualne dane.


3. Dlaczego każdy zawodnik musi wypełniać swoją kartę zgłoszeniową?
Zależy nam na tym, aby liga działała w sposób profesjonalny. Wypełnienie kart pozwoli na rzetelne poinformowanie zawodników o zasadach panujących w lidze.

4. Dlaczego jest podział w zgłoszeniach pełnoletnich i niepełnoletnich zawodników?
Podział wprowadzono ze względów prawnych. Karta zgłoszeniowa zawodników nieletnich musi zostać podpisana również przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.


5. Dlaczego deklarację członkowską wypełnia kapitan?
Nie jest to obowiązkiem kapitana. Może to zrobić dowolny gracz drużyny. Istotne jest to, aby osoba dokonująca wpłaty na konto Stowarzyszenia w postaci składki członkowskiej posiadała wypełnioną deklarację.


6. Chcę należeć do Stowarzyszenia. Czy mogę wypełnić deklarację członkowską nie będąc kapitanem drużyny i nie płacąc składki członkowskiej?
Tak.

7. Dlaczego trzeba dokonywać wpłaty na konto?
Jest to niezbędne dla profesjonalnego i transparentnego prowadzenia ligi. Każda z wpłat zostanie odnotowana na wyciągu bankowym, co pozwoli na przejrzyste prowadzenie finansów Stowarzyszenia.